ไปหน้ารวม เวบบอร์ด :
http://www.4x4.in.th/vision14/webboard.php?category=viewallการขับอย่างปลอดภัย
คำเตือน
รถซูซูกิ SJ413W ได้ออกแบบเพื่อใช้อเนกประสงค์ จึงมีข้อแตกต่างจากรถยนต์นั่งทั่วๆ ไป ไปบ้าง เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้โดยสาร โปรดอ่านข้อความข้างล่างนี้อย่างรอบคอบ
รถซูซูกิ SJ413W นี้มีระยะจากพื้นถนนถึงจุดต่ำสุดของรถค่อนข้างมาก และมีความกว้างของช่วงล้อคู่หน้า และความกว้างของล้อคู่หลังน้อยกว่ารถยนต์นั่งทั่วๆ ไป ซึ่งช่วยให้รถนี้สามารถใช้ในสภาพถนนทุรกันดารได้ดี การออกแบบพิเศษนี้ ทำให้มีจุดศูนย์ถ่วงของรถสูงกว่ารถทั่วๆ ไปบ้าง ข้อได้เปรียบของระยะต่ำสุดจากพื้น ทำให้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพรอบตัวรถได้ดี ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น รถนี้ไม่ได้ออกแบบมาในลักษณะเดียวกับรถยนต์นั่งซึ่งออกแบบมาให้มีสมรรถนะในการใช้งานบนถนนสภาพปกติเท่านั้น

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างรถขับเคลื่อน 4 ล้อของท่านกับรถขับเคลื่อน 2 ล้อทั่วๆ ไป

 • เนื่องจากรถ SJ413W มีระยะต่ำสุดของรถถึงพื้นถนนสูงมากกว่ารถขับเคลื่อน 2 ล้อทั่วๆ ไปจึงทำให้ สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางบนสภาพถนนขรุขระ หรือถนนภูมิประเทศ ซึ่งรถยนต์นั่งธรรมดาทั่วไปไม่สามารถผ่านไปได้
 • นอกจากระยะต่ำสุดของรถถึงพื้นถนนสูงมากกว่ารถทั่วๆ ไปแล้ว รถจี๊ปซูซูกิยังมีระยะล้อหน้าและหลังสั้นกว่าและมีส่วนยื่นหน้า ยื่นหลังสั้นกว่า คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้ท่านสามารถขับรถข้ามเนินเขาโดยไม่ติดใต้ท้อง หรือทำให้แชชซีหรือชิ้นส่วนใต้ท้องเสียหาย นอกจากนี้ระยะล้อหน้าและหลังที่สั้นกว่าจะทำให้การบังคับพวงมาลัยของท่านมีความแม่นยำกว่ารถที่มีระยะล้อหน้าและหลังที่ยาว
 • ตัวถังและความกว้างของช่วงล้อที่แคบกว่ารถยนต์นั่งทั่วๆ ไป (โดยเฉลี่ย) จึงทำให้รถสามารถผ่านทางที่แคบๆ ได้ ถ้ารถจี๊ปซูซูกิไม่มีคุณสมบัติที่ดี คือระยะต่ำสุดของรถที่สูงมากกว่า ระยะล้อหลังและหน้าที่สั้นกว่า ตัวถังและระยะความกว้างของช่วงล้อซ้ายและขวาที่แคบกว่าแล้ว รถจี๊ปซูซูกิจะไม่สามารถขับบนถนนขรุขระหรือถนนภูมิประเทศได้อย่างดีเยี่ยมเช่นนี้

การขับบนสภาพถนนปกติ

การขับบนสภาพถนนปกติ มีข้อแนะนำดังนี้
 • ขอให้เสียเวลาระยะหนึ่งในการศึกษารถของท่าน เพื่อทำความคุ้นเคยกับรถซึ่งมีลักษณะในการบังคับขับขี่เฉพาะของมัน โดยครั้งแรกให้ขับรถในบริเวณที่ปราศจากการจราจร ฝึกหัดเลี้ยวรถในทิศทางและระดับความเร็วต่างๆ กัน
 • สวมเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้องตลอดเวลาทั้งคนขับและผู้โดยสาร
 • อย่าเลี้ยวรถในมุมแคบ ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่ารถขับเคลื่อน 4 ล้อนี้ ได้ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานบนสภาพถนนภูมิประเทศได้อย่างกว้างขวาง โปรดจำไว้ว่ารถขับเคลื่อน 4 ล้อนี้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนได้ดีกว่า และมีจุดศูนย์ถ่วงสูงกว่ารถยนต์นั่งขับเคลื่อน 2 ล้อ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยวรถในมุมแคบ
 • พยายามศึกษาวิธีการขับรถอย่างระมัดระวังที่ความเร็วคงที่ อย่าพยายามขับเหมือนท่านกำลังขับรถยนต์นั่งซึ่งมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่า ควรขับรถช้าๆ ขณะเข้าทางโค้ง
 • รถทุกชนิดจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากลมแรงๆ ด้วยกันทั้งนั้น รถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กซึ่งมีจุดศูนย์ถ่วงสูง ก็จะได้รับผลจากลมแรงๆ นี้เช่นกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบจากลมน้อยที่สุด ควรขับอย่างช้าๆ ตามสถานการณ์
 • ขับรถช้าๆ ด้วยความระมัดระวังบนถนนที่เปียก เพื่อป้องกันการลื่นไถลของล้อ ขณะเหยียบเบรคหลีกเลี่ยงการเร่งอย่างทันที่ทันใด การเบรคอย่างกระทันหันหรือการหักเลี้ยวในมุมแคบ ในสภาพถนนเช่นนี้ การขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) จะให้ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การขับบนสภาพถนนภูมิประเทศ

รถของท่านได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะการขับบนสภาพถนนภูมิประเทศที่ทุรกันดาร ดังนั้นท่านจะต้องขับโดยใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งจะมีเทคนิคการขับแตกต่างจากถนนปกติทั่วไป
 • การขับบนถนนที่ลาดชัน จำเป็นต้องระมัดระวัง โดยจะต้องตรวจสอบเนินลาดชันก่อนที่จะขับขึ้นไปว่าจะลงได้หรือไม่ อย่าขับขึ้นทันทีทันใด การขับลงยิ่งต้องมีวิธีมากกว่าการขับขึ้น เช่นการกำหนดให้หัวรถตั้งตรงกับทิศทางที่จะลงและใช้เกียร์ต่ำ อย่าล็อคเบรคถ้าหากรถเกิดไถล ให้รีบควบคุมพวงมาลัยอย่างระมัดระวัง
 • อย่าขับบนถนนที่ลาดเอียงข้างภูเขา อาจจะเป็นอันตรายได้มาก เนื่องจากน้ำหนักของรถส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ที่ล้อด้านที่เอียงลงต่ำ ซึ่งอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้ หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเช่นนี้
 • สวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาทั้งคนขับและผู้โดยสาร เช่นเดียวกับการขับบนสภาพถนนปกติทั่วไป
 • ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในสภาพถนนที่เป็นโคลนตม น้ำแข็งหรือหิมะ ให้ลดความเร็วและหลีกเลี่ยงการออกรถอย่างกระทันหัน การขับรถในโคลนตมต้องการแรงฉุดมากในการเคลื่อนไปข้างหน้าจะต้อง ใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ต่ำ (4L) และควบคุมให้คงที่ด้วยความเร็วพอประมาณ ค่อยๆ ให้ล้อเคลื่อนที่และแตะเบรคตามสถานการณ์
คำเตือน
เพื่อเพิ่มเติมคำแนะนำดังกล่าวแล้ว ข้อความต่อไปนี้มีความสำคัญทั้งต่อการขับบนถนนสภาพถนนปกติทั่วไป
 • ผู้ขับขี่และผู้โดยสารควรสวมเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ
 • อย่าให้ผู้ที่ไม่เข้าใจในระบบรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ขับรถของท่าน
คำเตือน
 • อย่าใช้ยางล้อที่เก่าหรือชำรุด
 • หมั่นตรวจสอบลมยางให้ได้ตามที่กำหนด
 • อย่าใช้ยางชนิดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด อย่าใช้ยางที่แตกต่างกันทั้งขนาดและชนิดไม่ว่าล้อหน้าล้อหลัง
 • อย่าใช้ยางที่ใหญ่กว่ากำหนด อย่าดัดแปลงโช็ค หรือคอล์ยสปริง เพื่อทำให้รถของท่านสูงขึ้น เพราะจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงล้อสูงกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติและสมรรถนะเปลี่ยนไป
 • อย่าใช้ระบบการขับเคลื่อน 4 ล้อในการขับขี่บนสภาพถนนปกติที่แห้งและแข็ง
ข้อควรระวัง
 • อย่าใช้เครื่องยนต์เกินกำลังที่รอบเครื่องยนต์สูง
 • ควรล้างรถและใต้ท้องรถหลังจากวิ่งผ่านทราย โคลนตม หนองน้ำ และถนนในภูมิประเทศ
 • ให้หยุดรถของท่านให้สนิทก่อนเปลี่ยนเกียร์ช่วยระหว่างการขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) และ (4L)

สารบัญ