เงื่อนผูกซุง timber hitch

ลักษณะเงื่อนที่บิดเป็นเกลียวพันรอบตัว จะทำให้การผูกมีความแน่นหนาขึ้น
เหมาะจะใช้ในการยกสิ่งของขึ้นและลง หรือการดึงและลาก หากว่าสิ่งของที่ต้องการ
จะผูกนั้นมีความหนักมากเป็นพิเศษ ก็ควรเพิ่มจำนวนรอบของการบิดเกลียวของเงื่อน
และถ้าเพิ่มการผูกเงื่อนกระหวัดชั้นเดียวเข้าไปที่ปลายด้านตรงข้ามของวัตถุ จะเป็น
การถ่วงน้ำหนัก ทำให้สิ่งของนั้นไม่ส่ายไปมาในการถูกลาก
เงื่อนนี้ใช้ในการผูกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เพื่อใช้ในการลาก หรือการผูกสัตว์
หรือเรือ ไว้กับหลัก การลากรถที่เสีย คุณสมบัติพิเศษของเงื่อนนี้คือ เมื่อถูกดึงมาก
เท่าใดเงื่อนก็ยิ่งแน่นมากขึ้นเท่านั้น

( 1 )

( 2 )

( 3 )