โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดไตรรัตน์นาราม

ด้วยนักแข่งทั้งหมดในงานได้ร่วมใจมอบเงินจำนวนคันละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
โดยมอบเงินดังกล่าวให้เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และ ท่านได้ประสงค์ร่วมสมทบด้วย
(บริจาค เงิน สิ่งของ สมุด-หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา ขนม ฯลฯ )
ให้ไปบริจาคได้ในงานที่เต้นท์ของ www.4x4.in.th
สอบถามเพิ่มเติมในกระทู้นี้ได้เลย
โดยคุณ : webmaster - ICQ : 48333219 - [ 14 ม.ค. 2002 , 19:09:59 น. ]

ตอบ
รร.วัดไตรฯอยู่ที่ไหนครับ ? มีชั้นไหน-ไหนครับ?จะได้เอาของไปบริจาคได้ถูกจุดประสงค์มากที่สุด
โดยคุณ : sj410 - [ 16 ม.ค. 2002 , 10:19:40 น.]

ตอบ
เป็นเด็กเล็กครับ ไปบริจาคที่เต้นท์ www.4x4.in.th
และประมาณ 4 โมงเย็นจะมีคณะครูมารับบริจาคที่
บริเวณงานครับ
โดยคุณ : webmaster - ICQ : 48333219 - [ 18 ม.ค. 2002 , 21:40:44 น.]